Anarchisme

Anarchisme is een politieke beweging die naar een samenleving wil zonder
hiërarchie, bazen of centrale autoriteiten. De term anarchisme is afgeleid van twee Griekse woorden: ἀ- (an = geen) en ἀρχός (archos = heerser), dus letterlijk “zonder heerser, geen vorst.”


Als Anarchisten staan we kritisch tegenover alle machtsstructuren en machtsrelaties die onze hedendaagse samenleving kenmerken, zoals oa. het kapitalisme, de particratie, de natiestaat, etc. We willen deze structuren vervangen door meer democratische en egalitaire alternatieven.


Ook zijn we uitdrukkelijk tegen alle vormen van sociale hiërarchie: seksisme, racisme, homo- en transfobie, en andere vormen van onderdrukking moeten volgens ons volledig uit de samenleving verdwijnen. Volgens ons is dit in het huidige systeem nooit 100% mogelijk en daarom ijveren we dus voor een meer egalitair alternatief.