Geschiedenis van ACA

2017

Ons collectief werd in 2017 opgericht. De focus lag initieel op de filosofie van het Feministisch Anarchisme, maar later breidde dit zich uit en werd het ACA een platform voor iedereen die de brede waaier aan anarchistische ideeën genegen is.

2019

ACA sloot zich in 2019 aan bij de Vrije Bond, een anarchistische koepelorganisatie in België en Nederland. ACA was een van de eerste organisaties om dit te doen. Later volgden ook andere collectieven groepen in andere centrumsteden.

2020

We hielden ons in 2020 veel bezig met verspreiden van links gedachtegoed. Dit doen we al altijd op een zeer toegankelijke manieren: via publieke evenementen zoals info- en café-avonden of debatten. In 2020 organiseerden we verschillende feministische leesavonden. Het is ook rond dit moment dat we begonnen met sterk in te zetten op het bereiken van mensen via sociale media. ACA memes where born!

2021

ACA groeide sterk. Het werd tijd om te evolueren van een organisatie met theoretisch focus naar een een heel praktisch-gerichte organisatie die zich vooral inzet op verschillende vormen van wederzijdse hulp, dat betekent mensen helpen die het nodig hebben, op een horizontale en democratische wijze. In 2021 organiseerden we voor het eerst verschillende solidariteitsacties om geld in te zamelen ten voordele van vluchtelingen in Duinkerke. Het ACA staat altijd open voor solidariteitsprojecten, als je een zo’n project hebt of met het idee speelt: laat het ons weten!

2022

In 2022 evolueerde ACA verder op verschillende manieren.

We kregen definitief voet aan de grond in de Peperfabriek. Een sociaal en cultureel centrum in het Zuidkwartier. De faciliteiten van de peperfabriek staan ACA toe om vaker en vooral grotere evenementen te organiseren.

In het najaar 2022 startten we bijvoorbeeld een maandelijkse Volkskeuken, met vegan eten aan vrije bijdrage. Gezond en lekker voedsel is volgens ACA geen privilege, maar een basisrecht. Wie het financieel moeilijk heeft eet daarom altijd gratis bij ons. Voorlopig organiseren we dit 1-keer per maand, maar in de toekomst willen we dit concept zeker graag uitbreiden. Heb zin om zelf de handen uit de mouwen te steken? Geef ons dan ook zeker een seintje. Vrijwilligers in de keuken zijn zeer welkom!

2023

ACA geraakte in 2023 voor het eerst ook erg actief betrokken in klimaatactivisme. Als anarchisten proberen wij een radicaal anti-kapitalistisch perspectief te bieden binnen de bredere klimaatbeweging. Die is zeer sterk aan het evolueren naar meer radicale acties en organisatiemethoden die heel dicht aanleunen bij het anarchisme. Voorbeelden daar van vind je o.a. bij de bezettingen van de fossiel industrie door Code Rood, maar ook in alternatieve economische projecten zoals Coop Centraal, een ecologische en democratische supermarkt.